Frankowicze z pewnością rozważają każde wyjście z ich nienajlepszej sytuacji. Dobrym wyborem w tej kwestii jest udanie się do kancelarii prawnej zajmującej się sprawami frankowiczów. Doradcy prawni przeanalizują umowę i pomogą złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytowej. 

Sprawdź również: kancelaria frankowa Szczecin

Jakie klauzule są nieprawidłowe w umowach na kredyt we frankach?

W umowach kredytowych dotyczących kredytów we frankach mogą znajdować się klauzule niedozwolone i niezgodne z prawem. Takie klauzule nazywamy klauzulami abuzywnymi. Stanowią o nieuczciwych warunkach zawarcia umowy. Takie sformułowania w umowach, które są niepoprawne, znajdują się nie tylko w umowach kredytowych. Mogą znaleźć się także w umowach kupna-sprzedaży czy umowach ubezpieczeniowych. Określenie klauzuli abuzywnych ma na celu chornić klienta od nieuczciwych warunków. Zasady dotyczące tych klauzuli są regulowane przez Kodeks Cywilny. 

Co to jest klauzula abuzywna?

Do określenia konkretnej klauzuli w umowie jako abuzywną, umowa musi spełniać pewien warunkek. Nie mogła zostać przygotowana indywidualnie pod potrzeby klienta. Musiała zostać stworzona z określonego wzoru umowy. Tak też się najczęściej dzieje. Banki czy sklepy mają wzór, z którego korzystają za każdym razem. W ten sposób klient nie ma żadnego wpływu na zapisy znajdujące się w umowie. Innym warunkiem do określenia klauzuli jako abuzywnej jest zdefiniowanie praw i obowiązków klienta w sposób sprzeczny z dobrą wiarą, jawnie naruszają interesy konsumenta. 

Jakie zapisy znajdują się w klauzulach abuzywnych? W Kodeksie Cywilnym znajdziemy ponad dwadzieścia przykładów niepoprawnych zapisów. Jednym z rażących zapisów jest wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec klienta, możliwość wprowadzania zmian w umowie ale tylko przez przedsiębiorstwo czy też brak wymagania potwierdzenia klienta przy zmianach w umowie. Potwierdzenie klauzuli abuzywnej jednocześnie oznacza,że dana umowa nigdy nie była ważna. 

Czym jest unieważnienie kredytu we frankach? 

Jak już wyżej wspomniano, potwierdzenie zawarcia w umowie kredytowej klauzuli arbuzowej wiąże się z nieważnością takiej umowy. Traktuje się wtedy tą umowę jakby nigdy nie została zawarta. Oznacza to,że każda ze stron musi zwrócić drugiej świadczenia, które od niej uzyskała. Frankowicz musi oddać kwotę kredytu jaką pozyskał, natomiast bank musi oddać spłaconą część kredytu.  

Jest to jedno z najlepszych rozwiązań z punktu widzenia frankowicza. Dodatkowo, świadczenie, które składa kredytobiorca można rozłożyć na raty. W ten sposób frankowicz pozbywa się problemów z kredytem we frankach. Nie musi się już martwić o nagłe załamania kursu walutowego. 

Jak złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytowej? 

Jeśli już dokonaliśmy wyboru i mamy zamiar wybrać się do kancelarii prawnej – kancelaria kredyty frankowe Katowice –  to odpowiednio się do tego przygotujmy. Koniecznie zabierzmy wszystkie dokumenty, w tym umowę, związane z naszym kredytem. Dodatkowo wcześniej też pobierzmy z banku, w którym mamy kredyt, oświadczenie o saldzie kredytu. Pierwszym krokiem w kancelarii będzie analiza umowy. Celem jest stwierdzenie, czy umowa ma klauzule abuzywne, które będą podstawą pozwu. 

Radcy prawni sporządza pozew w imieniu klienta, jeśli uznają, że są do tego podstawy. Będą także reprezentowali klienta przed sądem. Pozew trafia do sądu właściwego względem miejsca zamieszkania klienta lub lokalizacją banku. Obecność kredytobiorcy konieczna będzie w momencie przesłuchania go przez sąd. Należy uwzględnić,że sprawa sądowa może potrwać około 2 lub 3 lat. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *